STRUCTURA ORGANIZATORICA  

    TMUCB-SA este organizata ca societate pe actiuni cu capital privat, inregistrata sub nr.J/40/1171 din 20 martie 1991 in Registrul Comertului Municipiului Bucuresti.

      Capital social      6.288.325.USD
      Sediul centralei   Bucuresti, str. Zării, nr.13, etaj 2, Sector 5,Cod postal 050461, Romania

   TMUCB-SA TRUSTUL DE MONTAJ UTILAJ CHIMIC BUCURESTI

      Este structurat în: 18 filiale în tara
            

 
 
 
 
 
  DOMENII DE ACTIVITATE

      TMUCB-SA e o companie care executa proiecte la cheie. Datorita ariei largi si a numarului de 3200 de angajati compania e una din cele mai mari in domeniul chimic.
      Compania este specializata in proiectarea, fabricarea, asamblarea si montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice, a rezervoarelor de stocare pentru benzinarii, a sistemelor de conducte, a structurilor metalice, etc.

      Din 1958 TMUCB-SA a realizat in Romania si in strainatate lucrari complexe de montaj si instalari de utilaje si sisteme de conducte pentru industria chimica si petrochimica, metalurgica, a cimentului, celulozei si fabrici de hartie, centrale termoelectrice si nucleare, fabrici de zahar, fabrici de automobile, rezervoare, conducte de transport si distributie pentru produse petrochimice, gaz, apa, abur, etc., activitati de reparare si intretinere pentru cele sus mentionate.

      In aceeasi masura TMUCB-SA ofera:
            - proiectare si livrare de echipamente, structuri metalice si fitinguri
            - asistenta tehnica si consultanta
            - activitati de import-export, comert exterior

      Experienta bogata si echipamentele, ca si structura organizatorica flexibila permit TMUCB-SA sa:
            - realizeze in timp util proiecte industriale
            - asigure o inalta calitate si fiabilitate a muncii prestate.

  POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ȘI MEDIULUI ȘI SĂNĂTAȚII SI SECURITAȚII OCUPAȚIONALE (SSO)


      S.C. TMUCB S.A. - organizație specializată în fabricarea, asamblarea și montarea de echipamente tehnologice, rezervoare de stocare și rezervoare cu pereți dubli pentru stațiile de distribuție a carburanților lichizi, sisteme de conducte, structuri metalice, recipiente sub presiune și fitinguri - a stabilit un sistem de management integrat calitate - mediu - SSO, care acoperă toate activitățile, produsele și serviciile noastre, în conformitate cu cerințele standardelor de calitate (SR EN ISO 9001:2001) și mediu (SR EN ISO 14001:2005).

      Prin preocupările și prin activitățile sale curente, conducerea TMUCB - SA urmărește crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic și cu interesul manifestat fața de factorul uman, considerând satisfacerea deplină a cerințelor clienților, profitabilitatea, securitatea ocupațională și protecția mediului înconjurător ca bază pentru o dezvoltare durabilă.

      În acest context, ne angajăm să asigurăm implementarea, dezvlotarea și continua îmbunătățire a eficacității acestui sistem, ca mijloc de păstrare a reputației noastre și a poziției noastre pe piață.

      De asemenea, ne angajăm să satisfacem pe deplin cerințele legale, reglementările specifice și alte cerințe ale părților interesate, aplicabile atât produselor noastre cât și aspectelor de mediu și SSO.

      În conformitate cu ceea ce ne-am propus, urmărim:

            - să reducem orice deficiență in procesul de producție;
            - să derulăm în condiții optime activitățile de montaj prin prevenirea oricăror neconcordanțe în etapele proceselor de producție;
            - să atingem nivelul zero pentru rebuturi;
            - să ne desfășurăm activitatea în deplină conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările de mediu, precum și cu alte cerințe de mediu aplicabile activităților, serviciilor și produselor noastre;
            - să adoptăm în practicile noastre curente un comportament preventiv față de poluare, în detrimentul celui corectiv astfel încât să asigurăm îmbunătățirea continuă a performanței de mediu;
            - să ținem sub control resursele naturale și materiile prime în toate activitățile noastre și să îmbunătățim modul actual de gestionare a deșeurilor generate din activitățile și serviciile noastre, adoptând prioritar tehnicile de recuperare - reciclare în detrimentul celor de tratare / eliminare.
            - să evaluăm și să ținem sub control, să prevenim și să reducem riscurile de producere a accidentelor, bolilor profesionale și impactul asupra mediului înconjurător.
            - să avem un mediu de muncă adecvat pentru a realiza procese / produse / servicii la nivelul cerințelor.
            - să îmbunătățim continuu performanțele globale ale organizației.

      În calitate de director general mă angajez să asigur resursele necesare și îmi asum întreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea și menținerea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - SSO la toate nivelurile funcționale și de execuție din organizație. Managementul la cel mai înalt nivel analizează periodic implementarea și funcționarea sistemului de management integrat calitate - mediu - SSO și se angajează pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.

      Toți angajații, indiferent de statutul lor, sunt răspunzători în a-și asuma în mod activ realizarea strategiei și politicii noastre privind calitatea și mediul.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MIHAELA ZANFIR

web master        
Toate drepturile rezervate © 2002 TMUCB SA